STOPNICE


Stopnice so pomemben arhitekturni element v hiši in stanovanju, saj imajo poleg osnovne konstrukcijske vloge tudi veliko estetsko vlogo pri zasnovi notranje opreme. Stopnice so stavbna konstrukcija, prav zato je že v gradbeni fazi potrebno razmišljati, kako se bodo barve in materiali, ki jih bomo predvideli za stopnice ujemali z ostalo notranjo opremo. Posebno pozornost pri idejni zasnovi stopnic je potrebno nameniti osvetlitvi stopnic in izboru stopniščne ograje ter ročaja.

Kadar stopnice niso obdane z nosilnim zidom, lahko prostor pod stopnicami izkoristimo kot uporabno površino. Od namembnosti prostora, v katerem bodo stopnice pa  je seveda odvisno, kako bo ta površina zasnovana.